Executorul judecătoresc este o persoană licențiată în drept care are responsabilitatea legală de punere în aplicare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii emise de către instanțele de judecată.

Executorul judecătoresc desfășoară următoarele activități:

– punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
– notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
– comunicarea actelor de procedură;
– recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
– aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
– constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură Civilă;
– întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;
– orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui.

Cadrul legal care reglementează activitatea executorului judecătoresc

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești publicată în M. Of. Partea I, nr. 559/10.11.2000, cu modificările și completările aduse prin: O.U.G. nr. 16

Judecata

/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 64/06.02.2001) [aprobată prin Legea nr. 360/2001 (M. Of. Partea I, nr. 382/12.07.2001)]; O.U.G. nr. 64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 233/09.05.2001 [aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2001 (M. Of. Partea I, 652/17.10.2001)]; O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe profit (M. Of. Partea I, nr. 435/03.08.2001) [aprobată cu modificari prin Legea nr. 493/2002 (M. Of. Partea I, nr. 543/25.07.2002)]; O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (M. Of. Partea I, nr. 1179/28.12.2005) [aprobată cu modificări prin Legea nr. 332/2006 (M. Of. Partea I, nr. 629/20.07.2006)]; Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea codului penal precum și pentru modificarea și completarea altor legi (M. Of. Partea I, nr. 601/12.07.2006).
– REGULAMENT din 5 februarie 2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 64/06.02.2001), aprobat prin Ordinul nr. 210/2001 (M. Of. Partea I, nr. 64/06.02.2001), modificat și completat prin Ordinul nr. 658/C/2006 (M. Of. Partea I, nr. 240/17.03.2006), modificat și completat prin Ordinul nr. 2570/C/2006 (M. Of. Partea I, nr. 956/28.11.2006), modificat și completat prin Ordinul nr. 656/C/2007 (M. Of. Partea I, nr. 194/21.03.2007);
– STATUTUL Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 311 din 12.06.2001) cu modificări și completări.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Continuarea navigării pe site implică acceptarea politicii de utilizare a cookie-urilor. Politica utilizare cookie-urilor

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close