Executorul judecătoresc este o persoană licențiată în drept care are responsabilitatea legală de punere în aplicare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii emise de către instanțele de judecată.

Executorul judecătoresc desfășoară următoarele activități:

– punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
– notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
– comunicarea actelor de procedură;
– recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
– aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
– constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură Civilă;
– întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;
– orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui.

Cadrul legal care reglementează activitatea executorului judecătoresc

– Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești publicată în M. Of. Partea I, nr. 559/10.11.2000, cu modificările și completările aduse prin: O.U.G. nr. 16

Judecata

/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 64/06.02.2001) [aprobată prin Legea nr. 360/2001 (M. Of. Partea I, nr. 382/12.07.2001)]; O.U.G. nr. 64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 233/09.05.2001 [aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2001 (M. Of. Partea I, 652/17.10.2001)]; O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe profit (M. Of. Partea I, nr. 435/03.08.2001) [aprobată cu modificari prin Legea nr. 493/2002 (M. Of. Partea I, nr. 543/25.07.2002)]; O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (M. Of. Partea I, nr. 1179/28.12.2005) [aprobată cu modificări prin Legea nr. 332/2006 (M. Of. Partea I, nr. 629/20.07.2006)]; Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea codului penal precum și pentru modificarea și completarea altor legi (M. Of. Partea I, nr. 601/12.07.2006).
– REGULAMENT din 5 februarie 2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 64/06.02.2001), aprobat prin Ordinul nr. 210/2001 (M. Of. Partea I, nr. 64/06.02.2001), modificat și completat prin Ordinul nr. 658/C/2006 (M. Of. Partea I, nr. 240/17.03.2006), modificat și completat prin Ordinul nr. 2570/C/2006 (M. Of. Partea I, nr. 956/28.11.2006), modificat și completat prin Ordinul nr. 656/C/2007 (M. Of. Partea I, nr. 194/21.03.2007);
– STATUTUL Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (M. Of. Partea I, nr. 311 din 12.06.2001) cu modificări și completări.